Polityka prywatności

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez WP Doctor?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez WP Doctor wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Zapisanie się do usług oferowanych przez WP Doctor wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail) oraz informacje pozwalające na przeprowadzenie procesu transakcji. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami, prowadzenia rozliczeń finansowych za świadczone usługi oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

W jaki sposób chronione są informacje?

Informacje przechowywane są i przetwarzane przez WP Doctor z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

WP Doctor zawiera lub będzie zawierał serwisy w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.

WP Doctor na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Wymiana informacji osobistych może odbywać się również z osobami trzecimi w celu prowadzenia działań rozliczeniowych, a także wszelakich działań marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest: InterSynergy – ul. Limanowskiego 178/180 lok. 30, 91-027 Łódź.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

WP Doctor udostępnia każdemu użytkownikowi możliwość modyfikacji i usunięcie posiadanych przez WP Doctor danych osobowych o użytkowniku. Wszelkie prośby należy kierować pod adresem:
InterSynergy – ul. Limanowskiego 178/180 lok. 30, 91-027 Łódź

Prawo wyboru

WP Doctor daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do WP Doctor jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować.

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty WP Doctor powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
  • inne technologie (np. local storage) – przejdź do Polityki Cookies http://www.intersynergy.pl/dokumenty/polityka-cookies